Naprave za merjenje visokonapetostnih odklopnikov

Merilne naprave odklopnikov so robustni in prenosni instrumenti z lokalno ali računalniško nadzorovano funkcijo. Ta sklop instrumentov nudi zmogljivo orodje za merjenje v delovanju in v zagonu ter omogoča vzdrževanje odklopnikov skozi vso njegovo življenjsko obdobje.
Bistveni del testiranja odklopnikov je zmožnost primerjave rezultatov prejšnjih merjenj ali testov. Merjene vrednosti se shranijo in se primerjajo z vrednostmi , ki jih je določil proizvajalec odklopnikov. Tako pridobljene rezultate lahko uporabimo pozneje kot referenčne med nadaljnjimi meritvami. Da bi dobili natančno primerjavo, je potrebno meritve ( več meritev) izvesti z uporabo enakih preskusnih parametrov. Kakršno koli odstopanje in sprememba rezultatov med različnimi meritvami ali referenčnimi podatki proizvajalca odklopnika lahko kaže na poslabšanje delovanja odklopnika. Vse pridobljene podatke je mogoče prenesti v obdelavo v program DV-Win, ki nam rezultate posreduje tudi v obliki časovnega grafa.

Close Menu