Naprave za merjenje baterij in akumulatorjev

Baterije (akumulatorji) so ključne komponente zanesljivosti postaje ali obrata, namenjene za neprekinjeno dobavo električne energije. Nezmožnost baterijskega niza, ki zagotavlja zadostno napajalno napetost v zaščitenih krogih, lahko povzroči katastrofalne posledice na opremi priključeni na električno omrežje ob izpadu električne energije.
Ob izkušnjah in odzivih testnih inženirjev iz vsega sveta, smo razvili rešitve za testiranje in spremljanje baterij v njihovem delovnem obdobju, ki izpolnjujejo zahteve kupcev in postavljenih standardov.
Bistven test za oceno stanja baterijskega niza je preskus zmogljivosti. Takšen preizkus in preizkuse številnih drugih parametrov baterijskih nizov smo omogočili z našimi uporabniku prijaznimi instrumenti, kot so predstavljeni v spodnji tabeli

Close Menu